Praca stała i tymczasowa – Agencja Pracy Adler AVP: Wrocław

Szybki kontakt: biuro@adler-avp.pl
Oferujemy różne formy zatrudnienia, które gwarantują elastyczność i wygodną formę rozliczeń. 
 

Praca w Adler AVP – formy zatrudnienia

Praca Tymczasowa jest elastyczną formą zatrudnienia, realizowaną w różnej formie:

 

Umowa o Pracę Tymczasową

clock icon  Umowa o Pracę Tymczasową – to umowa na okres zamknięty. Może być umową w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy. Z tytułu tej umowy, Pracownikowi Tymczasowemu przysługują podobne świadczenia, co z umowy o pracę na czas nieokreślony (urlopy, chorobowe, dodatki, okres wypowiedzenia). Różnica jest w okresie zawarcia umowy. Umowy o Pracę Tymczasową mogą być zawierane na krótkie okresy i przedłużane do max. 18 miesięcy. Podlegają przepisom Prawa Pracy i przepisom Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Umowa zlecenia

compass icon  Umowa zlecenia – umowa działająca w oparciu o Kodeks Cywilny. W wyniku jej zawarcia strony umawiają się na wykonanie określonych czynności, przy czym umowa nie ma charakteru obowiązkowego. Jest umową starannego działania, co oznacza, że Zleceniobiorca podejmuje się wykonywania czynności, nie odpowiada zaś za rezultat działań. W praktyce stosowana przy zleceniach niestałych, rozliczanych np. na podstawie wykonanych godzin. Zleceniobiorca ma prawo powierzyć zadania innej osobie, lub odstąpić od wykonania zlecenia w dowolnym momencie.

Zagraniczna Umowa o pracę

clock icon
 
W przypadku wysyłania Pracowników za granicę, możliwe jest podpisanie umowy o pracę według przepisów państwa docelowego. Oznacza to, że Pracownik ubezpieczony jest w kraju wykonywania pracy. Również podatki są płacone za granicą. Taka forma zatrudnienia daje pełne prawa zabezpieczenia socjalnego, obejmująca również przywileje. Nasi pracownicy w Niemczech mogą starać się o dodatki socjalne typu "Kindergeld" i inne świadczenia. Dzięki pełnemu dostępowi do zagranicznej służby zdrowia, praca w Adler AVP jest bezpieczna w każdej sytuacji losowej.

 

Skorzystaj z naszych ofert pracy już dziś!

Korzyści